Rodzaje przeładunku i terminali przeładunkowych – ta wiedza to podstawa!

Autor:
Data publikacji:
Kategoria:
Potrzebujesz ok. 4 min. aby przeczytać ten wpis
Rodzaje przeładunku i terminali przeładunkowych – ta wiedza to podstawa!

Interesuje Cię tematyka terminali przeładunkowych? Powinieneś w pierwszej kolejności zapoznać się z przygotowaną przez nas porcją wiedzy. Przeczytaj podstawowe informacje na temat terminali.

Specyfika przeładunku

Zmiana rodzaju transportu czy, jak w przypadku kolei, zmiana szerokości torów mają bezpośredni wpływ na konieczność przeładunku towarów. W zależności od transportującego pojazdu wyróżniamy kilka rodzajów przeładunku.

Może on mieć miejsce w sytuacji, gdy dochodzi do przeładunku z konkretnego środka transportu na inny. Dochodzi do niego również, gdy towary są składowane i przechowywane tymczasowo na innym środku transportu. 

Rodzaje przeładunku

Ze względu na różną specyfikę firm przeładunkowych, można wyróżnić kilka różnych rodzajów przeładunku:

  • przeładunek z transportu samochodowego na kolejowy, np. wagon, platformę, skład specjalny czy kontener i odwrotnie;
  • przeładunek z kontenerów morskich na inny rodzaj transportu, np. kolejowy lub samochodowy i odwrotnie;
  • przeładunek towarów z wagonów kolejowych z szerokim rozstawem na wąskie i odwrotnie;
  • przeładunek ze składu kolejowego na statki lub promy z kolejną wysyłką transportem morskim jak i odwrotnie.

Rodzaje terminali przeładunkowych

Terminalem przeładunkowym nazywamy specjalne miejsce, w którym dochodzi do zmiany środka transportu dla towarów przeznaczonych do przeładunku. Stanowi część systemu transportowego dla wielu działań o charakterze logistycznym. Terminal jest wyposażony w sprzęt przeładunkowy, a także służy do magazynowania jednostek ładunkowych.

Jedną z charakterystycznych cech terminali przeładunkowych jest ich bardzo duża powierzchnia. Lokalizacja terminali w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań mieszkaniowych powoduje wiele niedogodności. Generowany hałas i ruch pojazdów ma bardzo negatywny wpływ na komfort mieszkańców okolicznych osiedli. Ponadnormatywny ruch występujący na danym obszarze znacznie pogarsza przepustowość lokalnych dróg, co dodatkowo utrudnia życie mieszkańcom. Terminale przeładunkowe zwiększają też hałas oraz zanieczyszczenie powietrza.

W takim wypadku konieczne staje się zlokalizowanie terminali w okolicy na przykład dróg ekspresowych, szybkiego ruchu czy torów kolejowych. Najlepszą lokalizacją są strefy przemysłowe, gdzie rynek zbytu może być potencjalnie największy, a dzięki właściwej logistyce rośnie tempo i wydajność pracy w terminalu. To przyczynia się do rozwoju gospodarczego.

Wielkość terminali przeładunkowych

Jednym z kryteriów podziału terminali przeładunkowych jest ich wielkość. Mogą być zarówno małe, średnie, duże, jak i bardzo duże. Jednostką pojemności w transporcie jest tak zwana wartość TEU, która informuje o wielkości obiektu logistycznego. Małe terminale nie przekraczają wartości pięciu tysięcy TEU. Bardzo duże terminale charakteryzują się dużo większą wartością pojemności, która nierzadko przekracza 40 tysięcy TEU. 

Lokalizacja terminali

Istotnym czynnikiem wpływającym na funkcjonowanie terminali przeładunkowych jest ich lokalizacja. Najważniejsze z nich to terminale kolejowo-drogowe oraz obiekty na terenie portu rzecznego, morskiego i lotniczego.

Sprzęt przeładunkowy wraz z zarządzeniem

Terminale posiadają bardzo zróżnicowany sprzęt do przeładunku towarów. Obiekty te można podzielić również z uwagi na sposób, w jaki są zarządzane. Po pierwsze, mogą być użytkowane tylko przez jednego klienta lub też przez konkretnego operatora logistycznego. W jeszcze innej sytuacji może dojść do obsługi terminali przez operatora niezależnego. Terminale mogą być obsługiwane przez obiekty, które znajdują się na terenie Centrum Logistycznego.

W dzisiejszych czasach transport i jego rodzaje są już na tak rozwiniętym poziomie, że potrzebne są wysoce zaawansowane rozwiązania logistyczne. Dotyczy to również operacji przeładunku towarów. Centrum przeładunkowe powinno być jak najlepiej dostosowane do aktualnej sytuacji. Można to osiągnąć poprzez dobór najlepszych urządzeń do terminali, które zapewnią szybki, sprawny przeładunek i dostarczenie wybranych towarów z jednego miejsca w drugie. To bardzo ważny element gospodarki, bez której transport nie byłby tak efektywny i wydajny.

(fot. pixabay.com)

Udostępnij:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*